La Pentecosta, una de les principals festes de la religió jueva, se celebrava cinquanta dies després de la Pasqua i commemorava el lliurament al poble hebreu de la llei divina.

En la religió cristiana, el que es recorda és la vinguda de l’Esperit Sant a la primera comunitat de deixebles de Jesús, tal com s’explica al segon capítol dels Fets dels Apòstols. Aquesta narració constituïa l’epístola del dia, mentre l’evangeli se centrava en la promesa de Jesús, en el marc de l’últim sopar, d’enviar l’Esperit Sant.

En la litúrgia luterana –és a dir, a l’Alemanya de Bach-, la Pentecosta se celebrava, igual que el Nadal i la Pasqua, durant tres dies: és el que s’anomenava “tríduum”. Per al “tríduum” de Pentecosta, conservem un total de nou cantates bachianes: quatre per al primer dia, tres per al segon i dues per al tercer.

De les quatre primeres, aquest diumenge en sentirem dues: les que porten els números de catàleg 34 i 172.

Anuncis